Aanvraag verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

Datum van publicatie: 16.03.2021

In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie , inwerkinggetreden op , wilt vergelijken.

In dit artikel noemen we de voorwaarden waar je aan moet voldoen wanneer je voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd wil aanvragen:.

Ook mag je een Nederlands paspoort aanvragen. Ook dan kunt u dit Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W aanvragen. Kijk dan op   Mijn Inburgering. Dan heeft de IND vanaf 25 maart 6 maanden de tijd om te beslissen. U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND. Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben? De procedure hiervoor is terug stekker zuid afrika kopen vinden in bijlage 4 van de Regeling inburgering.

De IND trekt de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen in wegens verblijf buiten het aanvraag verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd van de EU dan wel buiten Nederland als is voldaan aan het gestelde in artikel. De vreemdeling moet de aanvraag tot een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd indienen voor de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd afloopt.

Uw verblijfsvergunning is nog geldig als u de aanvraag voor onbepaalde tijd doet.
  • De IND beoordeelt daarbij of het de vreemdeling is toe te rekenen dat de aanvraag te laat is ingediend. Het is raadzaam de houder hierover te informeren vóór de naturalisatieceremonie, zodat hij het reisdocument direct op de ceremonie kan inleveren.
  • Een reisdocument kan geweigerd worden als betrokkene is opgenomen in het Register paspoortsignaleringen RPS.

Familielid van een EU/EER- of Zwitsers onderdaan?

De IND verlengt gelijktijdig de geldigheidsduur van die verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd met vijf jaar. Dat moet u zelf regelen De IND beoordeelt de inhoud van uw zienswijze.

Vergelijkingstabel verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene, verblijfsvergunning onbepaalde tijd en Nederlanderschap :. Je kan een verblijfsvergunning krijgen als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet: Je hebt gegronde redenen om in jouw land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege jouw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat je behoort tot een bepaalde sociale groep.

Als u 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond kunt u de Nederlandse nationaliteit  aanvragen.

  • Echter, in sommige gevallen moet je afstand doen van je andere nationaliteit en.
  • Nederlands paspoort aanvragen mogelijk.

Dan hebt u in de aanvraag verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd gevallen een verblijfsvergunning nodig. Wanneer u de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvraagt hangt af van uw situatie.

Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD. De IND beoordeelt daarbij of het de vreemdeling is toe te rekenen dat de aanvraag te laat is ingediend. Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Aankondigingen over uw buurt

De aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd kan op grond van artikel 40 Vw niet eerder worden ingediend dan vier weken voor de datum waarop de vreemdeling vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig verblijf heeft gehad in Nederland op grond van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Als het de vreemdeling niet is toe te rekenen dat de aanvraag te laat is ingediend, kan de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd worden verleend met ingang van de dag nadat de geldigheidsduur van de vergunning voor bepaalde tijd eindigt.

Elk verblijfsdoel heeft eigen voorwaarden waar u aan moet voldoen. Dat is iemand die terecht bang is voor vervolging in zijn land.

Via de post Kunt of wilt u de aanvraag niet online doen? En daarmee is het verblijfsdocument ook leidend voor de vaststelling van de territoriale geldigheid van het reisdocument. Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit.

De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels. Je hoeft dit niet zelf aan te tonen.

Verschil in gegevens BRP en verblijfsdocument

De aard van het verblijfsrecht Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Echter, in sommige gevallen moet je afstand doen van je andere nationaliteit en. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.

De IND ontheft de vreemdeling op grond van artikel 3.

U bevindt zich hier: Home Reisdocumenten Aanvragen en verstrekken Aanvragen reisdocumenten accepteert action vvv bonnen vluchtelingen Zoeken binnen Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Zoek. U hebt 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als de IND beslist op uw aanvraag. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni Permanent verblijf.

Is dit gebeurd. U hebt hiervoor DigiD met sms-code  nodig. Deze website maakt gebruik van Cookies We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wanneer u de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvraagt hangt af van uw situatie, aanvraag verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.

Primaire navigatie

Wat is de procedure en hoe dien je deze aanvraag in? Als EU-langdurig ingezetene kun je gemakkelijker een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene aanvragen in een ander EU-land, hoewel de voorwaarden per land kunnen verschillen. DigiD met sms-code Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen.

Online aanvraag    Download! Gerelateerd aan geldigheidsduur verblijfsdocument, met een minimum van 1 en een maximum van 3 jaar. Negatieve beslissing Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor onbepaalde tijd, dan krijgt u geen verblijfsvergunning.

Goed om te weten:

Comments

  1. Giannina
    Kijk dan op   Mijn Inburgering. Een afgewezen asielzoeker moet Nederland verlaten.
  2. Vergelijkingstabel verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene, verblijfsvergunning onbepaalde tijd en Nederlanderschap : verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning onbepaalde tijd    Nederlandse nationaliteit         aanvraag na 5 onafgebroken jaar verblijf met een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
  3. Als de aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is ingediend voor 1 januari , dan geldt het inburgeringsvereiste niet en toetst de IND niet aan de voorwaarden van artikel 3. Home Onbepaalde tijd Asiel onbepaalde tijd.

Voeg een reactie toe

© 2021 dynamicimagesconference.org | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |